Docent NaSk


ALASCA is per 1 augustus 2023 op zoek naar een betrokken, ambitieuze en bekwame:


Docent Nask tweedegraads bevoegd
met brede, vakoverstijgende kennis en interesses (0,8 - 1,0 fte).

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband en de mogelijkheid van een grotere aanstelling bij gebleken geschiktheid.

Profiel
We zijn op zoek naar een collega die ons onderwijsconcept en professioneel statuut onderschrijft, en die ons team wil komen versterken bij het verder uitbouwen en verbeteren van ons onderwijs. Ons uitgangspunt is dat iedere docent vakoverstijgend onderwijs ontwikkelt en geeft, waarbij het eigen vak (natuurkunde) gekoppeld is aan een ander vak.

Van onze nieuwe collega verwachten wij het volgende:

 • Tweedegraads bevoegd en ervaring met het aanbieden van onderwijs op een uitdagende, vernieuwende manier;
 • Affiniteit met, en hart voor, de doelgroep: VO-leerlingen (havo, vwo, IB);
 • Relevante bevoegdheid en ervaring, liefst ook met voorbereiding op de centrale examens;
 • Veel vakkennis en vakoverstijgende (interdisciplinaire) interesse;
 • Bereid ook lessen te verzorgen in de onderbouw binnen vakoverstijgende (bèta-)modules, zoals het Heelal, Globalization Poverty & the Environment (GPE) en/of Big History;
 • Een stevige persoonlijkheid en bereidheid om hard te werken, maar ook een relativerende houding en het vermogen tot begrenzen van tijd en betrokkenheid;
 • Mondeling/schriftelijk vaardig in Nederlands en Engels (en/of bereid zich daarin verder te bekwamen);
 • Reflectieve, professionele en collegiale houding: bereidheid feedback te geven en te ontvangen;
 • Bereid om voor en achter de schermen samen te werken met collega's uit andere vakgebieden;
 • Bereidheid om in de volle breedte mee te bouwen aan een nieuwe school(organisatie) vanuit betrokkenheid, gedeeld leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid;
 • Bereidheid om mentortaken te vervullen;
 • Bereidheid om docenten-in-opleiding te begeleiden;
 • Sterk in klassenmanagement, contact met leerlingen, stimuleren van metacognitieve vaardigheden en formatief werken.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Mireille van Heerden (conrector): m.vanheerden@alasca.espritscholen.nl.

De school
ALASCA is een ambitieuze en innovatieve school voor vwo(plus)- en havo/vwo-onderwijs, die in augustus 2016 van start is gegaan. De school is succesvol en groeit. In schooljaar 23/24 kent de school zo’n 700 leerlingen, verdeeld over zes jaarlagen. Vanwege onze groei zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe collega’s.
De school kent een geheel eigen onderwijsvisie en curriculumopbouw. Zo wordt ons onderwijs deels aangeboden in de vorm van (interdisciplinaire) modules, in plaats van vakken. Dit betekent dat docenten zelf lesmateriaal ontwikkelen en onderwijs verzorgen dat breder is dan de reguliere schoolvakken. Filosofie, Engels, kunst en digitale vaardigheden nemen daarbij een prominente plaats in. In de bovenbouw wordt deze aanpak gecombineerd met een examengerichte, monodisciplinaire aanpak.

De school hecht bijzondere waarde aan het bieden van inhoudelijke uitdaging havoplus / vwoplus-niveau en, waar mogelijk, maatwerk in leren. We werken met leerlingen aan hun academische en analytische vaardigheden, maar hechten ook waarde aan persoonsvorming en maatschappelijke betrokkenheid. Leerlingen worden opgeleid om veel samen te werken, zelfstandig te werken en hun eigen werk zelf te plannen en te organiseren. Dat vraagt veel van hen en van de begeleidende docenten. De school biedt waar mogelijk maatwerk, zodat leerlingen meer tijd kunnen nemen voor sommige modules of deze kunnen herkansen. Daarnaast biedt de school voldoende mogelijkheden tot versnellen en verdiepen voor ambitieuze en bijzonder getalenteerde leerlingen. Sinds het schooljaar 2021/2022 biedt de school ook het Engelstalige Diploma Programme van het International Baccalaureate (IB) aan.

Meer informatie over de school, ons curriculum en onze onderwijsaanpak is te vinden op http://alasca.espritscholen.nl.

De procedure
We ontvangen je sollicitatie graag via de sollicitatieknop uiterlijk op 5 juni. Sollicitaties die ons op een andere wijze bereiken kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. We starten de procedure / selectiegesprekken zodra wij (voldoende) passende sollicitaties hebben ontvangen. We willen graag dat onze nieuwe collega en ALASCA bij elkaar passen. Een meeloopdag zal vanuit deze gedachte onderdeel van de procedure uitmaken. Ook referentieonderzoek is een onderdeel van onze procedure.

Sollicitatieprocedure

Ontvangstbevestiging
Ontvangstbevestiging
Kennismakingsgesprek
Kennismakingsgesprek
Meeloop­dag
Meeloop­dag
Arbeidsvoorwaardengesprek
Arbeidsvoorwaardengesprek
In dienst
In dienst