Docenten Marcanti College (Geschiedenis, Beeldende Vorming)

Het Marcanti College is per schooljaar 2022/2023 op zoek naar 1e en 2e graads docenten:

-          Geschiedenis (1 fte), lessen in 1e graads gebied.

-           Beeldende Vorming (0,6-0,8 fte), met kennis van audiovisuele media, lessen in 2e graads gebied. De lessen BV kunnen gecombineerd worden met het organiseren van culturele actviiteiten, zie onderstaande taakomschrijving.

Functieschaal: LB/LC, afhankelijk van achtergrond en ervaring

Het betreft een tijdelijke aanstelling (met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid). 

De school
Het Marcanti College is een vmbo-havo school. Wij zijn vernieuwend door modern onderwijs dat midden in het leven van de grote stad staat. Meer informatie over het Marcanti College vind je op onze website: https://marcanti.espritscholen.nl/3/ Het Marcanti College is onderdeel van Esprit Scholen, maar informatie hierover kun je vinden op https://www.espritscholen.nl/home/ 


Werkzaamheden:
Docenten op het Marcanti College dragen bij aan onze speerpunten: leerdoelgericht werken, ontwerpen van rubrics en verdiepen van formatieve evaluatie. Het Marcanti College is een zeer actieve opleidingsschool met veel ruimte voor groei en innovatie. We hebben een verlengde onderbouw en leerlingen werken op gemengd niveau (dus flexibel in differentiatie). We vormen een koploperschool in digitaal lesgeven en effectief digitaal samenwerken binnen de teams. In deze functie geef je lessen in de onderbouw van VMBO/HAVO. Je start in een jong en hecht team en een vakkundige sectie. Er wordt van je verwacht dat je alle voorkomende sectietaken flexibel van elkaar kan overnemen. Je lessen zijn gestructureerd en gestoeld op hoge verwachtingen. Je levert je bijdrage om het leerdoelgericht werken te verfijnen. 

Functie-eisen:

 1. Je beschikt over minimaal een 2e graads onderwijsbevoegdheid;

 2. Je hebt affiniteit met het werken met kinderen in een grootstedelijke context;

 3. Je vindt niet alleen het geven van les in je vak uitdagend, maar het geeft je ook voldoening om kinderen te stimuleren plezier te halen uit het leren en zich verder te ontwikkelen;

 4. Je vindt het leerzaam om op verschillende niveaus les te geven in je vak en je zoekt de samenwerking met collega’s om deze lessen te optimaliseren.

Takenomschrijving bij organisatie culturele activiteiten (0,1 fte):

 • Leggen en onderhouden van contacten met instellingen en netwerken op het gebied van kunsteducatie;

 • Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en deze vertalen in adviezen en concrete voorstellen betreffende de doorlopende leerlijn;

 • Activiteitenplan bewaken, bijhouden en ontwikkelen;

 • Verstrekken van informatie over ontwikkelingen binnen de kunsteducatie;

 • Aanmeldingsprocedure cultuurvouchers bewaken en boeken van de activiteiten;

 • Informatievoorziening cultureel aanbod voor leerlingen en docenten;

 • Ontvangen en selecteren binnenkomend aanbod;

 • Coördineren van activiteiten, begeleiding voorbereiden bij theaterbezoek, museumbezoek, workshops etc.;

 • Aansturen van de (kunstvak) docenten aangaande het programma met betrekking tot de culture activiteiten en het aanspreekpunt zijn;

 • Opstellen jaarplanning culturele activiteiten, in afstemming met het sectiehoofd en de teamleiders;

 • Overleg met de sectie en werkgroep schoolreizen;

 • Beheren van het budget;

 • Verantwoording afleggen aan de directie.

Informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Spierings, adjunct-directeur Marcanti College, 
l.spierings@marcanti.espritscholen.nl, telefoonnummer: 06 13 61 46 31.

 

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

Sollicitatieprocedure

Ontvangstbevestiging
Ontvangstbevestiging
Kennismakingsgesprek
Kennismakingsgesprek
Arbeidsvoorwaardengesprek
Arbeidsvoorwaardengesprek
In dienst
In dienst