Nederlands   |   Engels

Prinses Irenestraat 59
1071WV Amsterdam
Nederland

Teamleider Onderbouw VO (DENISE)

Vacaturedetails

Werkgebied

Noord-Holland
Amsterdam

Contract

Fulltime en Parttime

Opleidingsniveau

WO

Salaris

Branches

Onderwijs/Onderzoek

Functiecategorie

De Nieuwe Internationale School Esprit

Opties

Solliciteren
Printen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Teamleider Onderbouw VO (DENISE)

Van19-02-2021 LocatieAmsterdam UrenFulltime en Parttime OpleidingWO

Esprit Scholen

 

 

Esprit Scholen

 

 

De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) is per 1 augustus op zoek naar een ervaren en onderwijskundig bevlogen

Teamleider onderbouw VO (groep 9/10/11)
0,8 - 1,0 fte

met een internationaal en innovatief karakter, die samen met ons wil verder bouwen aan onze eigen invulling van het primair en voortgezet onderwijs.

Wie zijn wij?

DENISE is een innovatieve Nederlandse school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar, gevestigd in een nieuw modern gebouw in Amsterdam Nieuw-West. De missie van DENISE is het aanbieden van hoogwaardig internationaal én Nederlands onderwijs aan leerlingen tussen 4 en 18 jaar, waarbij taal, geld en achtergrond geen barrière mogen zijn om het hoogst haalbare diploma te halen. Met deze missie is DENISE in 2014 opgericht en in de tussentijd zijn wij gegroeid naar momenteel 300 PO en 500 VO leerlingen. Wij verwachten in de komende tijd door te groeien naar 950 leerlingen. Onze leerlingenpopulatie bestaat uit internationals in de meest brede zin van het woord: van nieuwkomers en expats tot migranten en Amsterdamse leerlingen, al dan niet in Nederland geboren. We hebben ontdekt dat voor deze brede doelgroep de reguliere Nederlandse programma’s (naast internationaal onderwijs) ook een keuze kunnen zijn en dat Engels en Nederlands als communicatie- én instructietaal beide belangrijk zijn. DENISE is geaccrediteerd als IB World School en we zijn een Taalvriendelijke school.

Om de kwaliteit te bieden die we willen, gaan we permanent de dialoog aan over de inrichting van ons onderwijs met leerlingen, leraren, ouders en partners in de schoolomgeving; een gesprek dat gaat over onze tijdelijk werkbare oplossingen, die veelal buiten de gebaande paden treden. Een van de succesfactoren is ons taalbeleid dat leerlingen de kans biedt om zich zowel te profileren in het Nederlands als in het Engels. Zo houdt de leerling kans op het behalen van een Nederlands diploma (mavo en havo) of een Engelstalig diploma (International Baccalaureate, IB). Een andere succesfactor is dat we een brede 3-jarige onderbouw hebben met heterogene klassen met vmbo-t/havo/vwo-niveau. Dat biedt volop kansen. Wij bieden heterogeen tweetalig onderwijs, gebaseerd op het International Middle Years Curriculum (IMYC). Het IMYC werkt met een leercyclus die bestaat uit zeven stappen. De cyclus herhaalt zich 5x per jaar. De onderbouw is een cruciale fase om een goede basis te leggen voor de start van het diploma programma.

Ook het team van DENISE wordt gekenmerkt door diversiteit. Wat ons team verbindt, zijn de grote bevlogen- en betrokkenheid van de medewerkers om te werken in een internationale context en de kansen van alle leerlingen te vergroten.

Wie zoeken wij?

DENISE is volop in ontwikkeling en geeft op eigen wijze invulling aan het onderwijs. We zoeken een ervaren teamleider die deze visie omarmt en deze zichtbaar maakt in de praktijk. Je hebt een internationale mindset en ziet (taal)diversiteit als een kracht. Je kunt je zowel in de Nederlandse als Engelse taal goed uitdrukken. Je vindt het een verrijking om te kunnen communiceren met mensen uit een breed scala aan internationale culturen. Je bent een innovatieve leider die gemotiveerd is om het onderwijs zo in te richten dat het de meeste kansen biedt voor de leerlingen. Je bent in staat om de ingezette koers te volgen en je eigen inbreng te kunnen geven.

Je bent open en transparant. Leerlingen en medewerkers ervaren dat jij hen kent en je weet de kennis, kunde en creativiteit van de teamleden te benutten. Ook ben je in staat de verbinding tussen het primair en voortgezet onderwijs binnen de school te bevorderen. Je bent communicatief sterk en weet informatie op een heldere manier over te brengen naar verschillende partijen. Je hebt humor en bent empathisch.

Een cruciale eigenschap is het onderwijskundig leiderschap. Leerlingen in groep 9, 10 en 11 leren en werken aan de hand van leerdoelen met diverse beheersingsniveaus (levels). Eind groep 11 (rond 15 jaar) wordt de definitieve keuze gemaakt voor de start van een diploma programma. Voor de leraren is het de kunst om volop samen te werken en te differentiëren. Daarom zijn er kleine klassen (maximaal 24 leerlingen) en worden lessen parallel geroosterd. Jij snapt wat dit van de leraren en van jou vraagt.  Je hebt ervaring met deze manier van werken en weet hoe je jouw team verder kan professionaliseren.

Mogelijk combineer je jouw teamleiderschap met het verzorgen van een aantal lessen in de onderbouw. Een lesbevoegdheid is dus een enorme pré. Dat geldt ook voor een succesvolle afronding van een leiderschapsopleiding. 

Lid schoolleiding en verantwoordelijkheid

Als teamleider vorm je samen met de rector, PO en VO teamleiders de schoolleiding. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en monitoren van het beleid van de school, de zorg voor de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor het personeel. Je bent direct leidinggevende van het IMYC-team bestaande uit 20 leraren. Leraren kunnen lid zijn van meerdere teams en werkzaam in zowel het primair als in het voortgezet onderwijs. Een curriculumcoördinator stuurt onder jouw leiding op de inhoud van het programma. De leraren doen het vakdeskundige werk voor de uitvoering van het onderwijs, terwijl jij faciliteert dat de professionals ongehinderd hun werk kunnen doen. Je geeft leiding en je bent ondersteunend tegelijk door zorg te dragen voor de leerling- en personeelszaken. Je legt contacten met ouders en leerlingen die de taak van de mentor/groepsleerkracht overstijgen. Teamleiders stemmen onderling af over de organisatie en de jaarplanning en de planning op korte termijn. Je voert gesprekken met jouw teamleden met betrekking tot het bijdragen aan het behalen van de doelen van de school, het welbevinden, professionalisering en bijdragen aan het welbevinden van de ander.

Praktische informatie en procedure

Als jij de teamleider bent die past bij DENISE, dan horen we graag van je. We gaan ervan uit dat je beschikt over de bij de functie passende kwaliteiten, ervaring en opleiding. 

Je zult gaan werken op een school waar veel respect is voor ieders identiteit en uniciteit. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de superdiversiteit die onze school en Amsterdam kenmerkt. 

Het betreft een functie voor 0.8-1.0 fte met een salariëring schaal 12 conform de cao voortgezet onderwijs. 

De aanstelling is per 1 augustus 2021. In het kader van inwerken is het mogelijk om al eerder te starten, eventueel voor een deel van de aanstelling.

DENISE maakt deel uit van het bestuur Esprit Scholen. Esprit Scholen biedt secundaire arbeidsvoorwaarden die vooral gericht zijn op professionalisering en vitaliteit.

Inlezen en meer informatie

Onze website staat boordevol informatie. Onze tip is om vooral de informatie over het IMYC te lezen en de pagina met onze belangrijkste documenten zoals de schoolgids en onze assessment policy door te nemen. Zie: https://denise.espritscholen.nl/home/ 

Bij vragen kun je contact opnemen met Nelleke de Weerd, managementassistent via info@denise.espritscholen.nl 

Sollicitatiecommissie

De commissie bestaat uit de rector, twee teamleiders, de personeelsadviseur en een leraar (tevens MR-lid).

Belangrijke data

De eerste gespreksronde met de commissie is gepland in de week van 22 maart 2021 en de tweede ronde in de week van 12 april 2021. Tussen de eerste en tweede ronde staan een meeloopdag en een opdracht gepland.

Het streven is om voor onze meivakantie (30 april) tot een benoeming te komen. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Reageren

In je motivatiebrief lezen we graag waarom je jezelf herkent in het geschetste profiel. Wij zijn vooral nieuwsgierig naar voorbeelden van de gevraagde kwaliteiten. We ontvangen ook graag je curriculum vitae. We ontvangen je sollicitatie graag voor 17 maart 2021.


 

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


   
Vacature delen      
15-01-2021 Amsterdam Fulltime WO
15-01-2021 Amsterdam Parttime WO