Nederlands   |   Engels

Prinses Irenestraat 59
1071WV Amsterdam
Nederland

Rector (DENISE)

Vacaturedetails

Werkgebied

Noord-Holland
Amsterdam

Contract

Fulltime

Opleidingsniveau

WO

Salaris

Branches

Onderwijs/Onderzoek

Functiecategorie

De Nieuwe Internationale School Esprit

Opties

Solliciteren
Printen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Rector (DENISE)

Van11-09-2020 LocatieAmsterdam UrenFulltime OpleidingWO

Esprit Scholen

 

 

Esprit Scholen

 


Esprit Scholen

 

 

 

 

 

De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) is op zoek naar een flexibele en innovatieve

 

rector

 

met een internationaal karakter, die samen met ons wil werken aan onze eigen invulling van het primair en voortgezet onderwijs.

1 Wie zijn wij?
Op onze school is diversiteit geen belemmering maar een rijkdom. DENISE is een innovatieve Nederlandse school voor alle leerlingen van 4 tot 18 jaar, gevestigd in een nieuw modern gebouw in Amsterdam Nieuw-West. De missie van DENISE is het aanbieden van hoogwaardig internationaal en Nederlands onderwijs aan leerlingen tussen 4 en18 jaar, waarbij taal, geld en achtergrond geen barrière mogen zijn om het hoogst haalbare diploma te halen. Met deze missie is DENISE in 2014 opgericht en in de tussentijd zijn wij gegroeid van 120 naar momenteel 719 leerlingen. Wij verwachten in de komende tijd door te groeien naar 950 leerlingen. Onze leerlingenpopulatie bestaat uit internationals in de meest brede zin van het woord: van nieuwkomers en expats tot migranten en Amsterdamse leerlingen, al dan niet in Nederland geboren. We hebben ontdekt dat voor deze brede doelgroep naast internationaal onderwijs ook de reguliere Nederlandse programma’s een keuze kan zijn en dat Engels en Nederlands als communicatie- én instructietaal beide belangrijk zijn.

Om de kwaliteit te bieden die we willen, gaan we permanent de dialoog aan over de inrichting van ons onderwijs met leerlingen, leraren, ouders en partners in de schoolomgeving; een gesprek dat gaat over onze tijdelijk werkbare oplossingen, die veelal buiten de gebaande paden treden. Een van de succesfactoren is ons taalbeleid dat leerlingen de kans biedt om zich zowel te profileren in het Nederlands als in het Engels. Zo houdt de leerling kans op het behalen van een Nederlands diploma (mavo en havo) of een Engelstalig (International Baccalaureate, IB). Vanuit een holistische onderwijsvisie bieden wij heterogeen tweetalig onderwijs, gebaseerd op het International Primary en Middle Years Curriculum. Daarnaast staat drama binnen onze school centraal. Het theater vormt het hart van ons schoolgebouw, waarin drama als middel gebruikt wordt om zowel sociaal-emotionele ontwikkeling als taalontwikkeling te ondersteunen.

Ook het team van DENISE wordt gekenmerkt door diversiteit. Wat ons team verbindt, zijn de grote bevlogen- en betrokkenheid van de medewerkers om te werken in een internationale context en de kansen van alle leerlingen te vergroten.

Wie zoeken wij?

Innovatief en flexibel

DENISE is volop in ontwikkeling en geeft op haar eigen manier invulling aan het onderwijs. Wij zijn op zoek naar een rector die de visie van DENISE omarmt. Je hebt een internationale mindset en ziet (taal)diversiteit als een kracht. Je vindt het een verrijking om te kunnen communiceren met mensen uit een breed scala aan internationale culturen. Je bent een innovatieve leider die gemotiveerd is om het reguliere onderwijs een andere invulling te geven. Je bent in staat om nieuwe ideeën te ontwikkelen en door te voeren en bent niet bang daarbij buiten de lijntjes te kleuren ten behoeve van de leerling. Je weet een duidelijke koers aan te geven en ontwikkelingen te kaderen. Tegelijkertijd ben je flexibel en bereid de koers, waar nodig, te verleggen. Ook bied je binnen de kaders voldoende ruimte en vrijheid voor eigen initiatief en autonomie.

Open en transparant

Je bent open en transparant en staat in verbinding met de werkvloer. Leerlingen en medewerkers ervaren dat jij hen kent en je weet de kennis, kunde en originaliteit van de teamleden te benutten. Ook ben je in staat de verbinding tussen het primair en voortgezet onderwijs binnen de school te bevorderen. Je bent communicatief sterk en weet informatie op een heldere manier over te brengen naar verschillende partijen. Je hebt humor en bent empathisch.

Jouw rol binnen DENISE

Als rector vorm je samen met de conrector de schoolleiding. De schoolleiding is belast met het formuleren, uitvoeren en monitoren van het beleid van de school, de zorg voor de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijs en het personeelsbeleid, de zorg voor het personeel en het maken van de roosters. Je bent eindverantwoordelijk voor al deze zaken en uiteraard voor de bedrijfsvoering. Je bent ook de eerste gesprekspartner van het bestuur en van externe partners van de school in deze grootstedelijke omgeving.

Je geeft leiding aan twee leidinggevenden OOP, twee coördinatoren van het ondersteuningsteam (of School Learning Support team, SLS) en drie teamleiders. Leraren zijn onderdeel van teams. Leraren kunnen lid zijn van meerdere teams en werkzaam in zowel het primair als in het voortgezet onderwijs. Een belangrijke verantwoordelijkheid is belegd bij de teamleiders, die vervolgens ieder een curriculumcoördinator aansturen. Waar de teamleider de organisatie aanstuurt en verantwoordelijk is voor leerlingenzaken, stuurt de coördinator op de inhoud van het programma.

Esprit

Als rector maak je deel uit van het managementteam van Esprit Scholen, een po/vo-bestuur met veertien scholen, inclusief internationaal onderwijs, in Amsterdam en omgeving. Als MT-lid van Esprit Scholen levert de rector een bijdrage aan het verder versterken van de interne samenwerking op bovenschools niveau. Het college van bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van Esprit Scholen en bestaat uit Ruth Kervezee en Percy Henry. Elke Esprit-school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR), één voor po en één voor vo. Zij vergaderen gezamenlijk over Esprit-breed beleid.

Het onderwijsmanifest van Esprit Scholen geeft de ambities op onderwijsinhoudelijk terrein weer voor de komende jaren[1]. Het onderwijsmanifest 2018-2022 heeft als motto ‘Grenzenloos leren’. ‘Grenzenloos leren’ geeft uitdrukking aan ons onderwijs en de ontwikkeling en groei van onze leerlingen, aan ons werk en de ontwikkeling van onze medewerkers en ten slotte aan onze samenwerking in en mét de omgeving.

In het onderwijsmanifest 2018-2022 zijn zeven ambities weergegeven waarmee we ons motto ‘Grenzenloos leren’ inkleuren:

1      De beste leerplek voor leerlingen bieden

2      Soepel doorstromen

3      Continu innoveren

4      Wereldburgers ontwikkelen

5      Een leven lang leren

6      Duurzaam zijn

7      In het hart van - en met hart voor - de samenleving

Praktische informatie en procedure

Als jij de rector bent die past bij DENISE, dan horen we graag van je! We gaan ervan uit dat je als kandidaat beschikt over bij de functie passende kwaliteiten, ervaring en opleiding.

Je zult gaan werken op een school waar veel respect is voor ieders identiteit en uniciteit. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de superdiversiteit die Amsterdam kenmerkt en dat iedereen zich welkom voelt!

Het betreft een functie voor 0.8-1.0 fte met een salariëring conform de cao voortgezet onderwijs. Esprit Scholen biedt secundaire arbeidsvoorwaarden die vooral gericht zijn op professionalisering en vitaliteit.

Belangrijke data

Op 21 september zul je worden uitgenodigd voor een voorselectiegesprek dat plaatsvindt op woensdag 23 september. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op maandag 28 september en de tweede ronde op dinsdag 6 oktober. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Je brief en curriculum vitae kun je versturen via ws@vbent.org, ter attentie van Marja de Kruif, onder vermelding van vacaturenummer 20200348.

Voor meer informatie kun je Marja de Kruif telefonisch bereiken via 088-20 51 600.

We zien je reactie graag uiterlijk 20 september tegemoet.

[1] Zie voor het complete overzicht: Onderwijsmanifest Esprit Scholen 2018-2022 op www.espritscholen.nl.


   
Vacature delen